WSRH Sp. z o.o.

Oferujemy naszym Klientom szeroki wybór produktów spożywczych, chemii gospodarczej oraz artykułów gospodarstwa domowego

WSRH Sp. z o.o., dawniej Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Średzkiej 32-36 jest konytuatorem tradycji spółdzielczego handlu, którego korzenie na Dolnym Śląsku sięgają 1945r. W ówczesnych latach nosiła nazwę Spółdzielni Zbytu z działalnością skupiającą się na tworzeniu baz magazynowych, sklepów i punktów skupu zaopatrujących ludność w tamtych trudnych latach we wszystko, co niezbędne. Dostawy towarów i skup odbywały się konno i koleją. Czas pracy określały potrzeby. Z biegiem lat wzrastała ilość członków Spółdzielni czyniąc ją silniejszą i zasobniejszą. W roku 1956 Spółdzielnia zmieniła nazwę na Miejską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu, a w 1970r. na Wrocławską Spółdzielnię Rolniczo-Handlową „Samopomoc Chłopska”, a w roku 2011, po przekształceniu w spółkę, przyjęła obecną nazwę „WSRH” Sp. z o.o.

Pięknie o początkach polskiej spółdzielczości pisała przed 90 laty Maria Dąbrowska, cyt. I choć nasza spółdzielczość, to dopiero niby blade promienie wiosenne, przecież nie zapominajmy o tym, że i ona kiedyś stanie się słońcem, które całe życie narodu oświeci równym światłem pracy swobodnej i dającej możność życia szczęśliwego.

W latach 70 i 80 – siątych obserwować można dynamiczny rozwój Spółdzielni. W latach tych wybudowano z własnych środków wiele obiektów i zatrudniano wielu pracowników.

Przełom lat 90-tych to rozwój gospodarki wolnorynkowej. Większość obiektów została przekazana w dzierżawę, prowadzona jest w nich różnoraka działalność gospodarcza.

Własna działalność, to handel detaliczny w branży artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, gospodarstwa domowego, tkanin dekoracyjnych i firan, szkła i porcelany, konfekcji stołowej i pościelowej, artykułów metalowych i elektrycznych.

Nasi dostawcy to firmy z terenu całego kraju.

Poza znakomitą ofertą handlową oferujemy naszym Klientom dobre warunki zakupu towarów m.in.: dostawy naszym transportem, a dla stałych Klientów liczne promocje.

Z dniem 01.06.2011r. Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska” przekształciła się w Spółkę „WSRH” Sp. z o.o.

Posiadamy nieruchomości o różnej powierzchni w atrakcyjnych lokalizacjach Wrocławia